Mesafeli Satış Sözleşmesi


 1. İşbu sözleşmenin tarafları 81 Yapım Reklam Prod. ve Bilişim San. Tic. Ltd Şti (Adresi : Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Erdoğanlar İş Merkezi No 14 / 5 Şişli İstanbul Telefon : +90 212 293 50 43/44  Eposta : bilgi@bistv.com.tr) ile  (bundan sonra “BİS”) ve ona ait bistv.com.tr sitesine üye olmak ve tüm içeriğe belli bir bedel karşılığında ulaşmak isteyen ve işbu sözleşmeyi okuyarak “okudum kabul ettim” seçeneğini işaretleyen (bundan sonra “Loca Üyesi”) internet kullanıcı gerçek veya tüzel kişidir.

 

 1. Sözleşmenin konusu Loca Üyesi’nin kendi tercihine göre aylık veya yıllık dönemlerde belli bir ücret karşılığında bistv.com.tr sitesindeki içeriklere sınırsız olarak ulaşmasının şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Taraflar, bu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olduğunu, Loca Üyesi’nin satın alacağı hizmetin içeriğini, satış fiyatını, ödeme koşullarını bildiğini ve üyelik sözleşmesinde kendisine gizlilik, çerez (cookie) ve iletişim izin politikası, Kişisel verilerin korunması ve kullanılması konusunda aydınlatma yapıldığını, kendisinin de bu bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

 

 1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesinde, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerin, mesafeli satış sözleşmesi olmasına rağmen cayma hakkı bulunmadığını, işbu sözleşmenin de yukarıda yazılı olan madde kapsamında bir sözleşme olduğunu okumuş ve anlamış olan Loca Üyesi, kendisinin de bu kapsamda cayma hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

 1. Loca Üyesi, işbu formu doldururken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, form doldururken vermiş olduğu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle herhangi bir zarar veya ihtilaf olması halde, BİS’ten herhangi bir iade veya tazminat talebi olmayacağını ve formdaki bilgilerinde değişiklik olması halinde bunu BİS’e bildireceğini ve şifresini 3.kişilerle paylaşmayacağını kabul eder. Loca Üyesi, şifresinin kendi iradesi dışında başkaları tarafından kullanılması halinde bunu fark eder etmez bu bilgiyi BİS ile paylaşmalıdır.

 

 1. Loca Üyesi, bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredemez. İşbu sözleşmenin bazı bölümlerinin kanuna aykırı hale gelmesi halinde, kanuna aykırı olmayan maddeler (bu mümkün ise) geçerli ve uygulanabilir kalmaya devam eder. Loca Üyesi, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler kapsamında BİS’i veya bağlantılı olan kurum, kuruluş ve kişilerin hiçbir taahhüdü, hukuki ve/veya cezai anlamda sorumluluğu bulunmadığını; söz konusu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin BİS’ten ve/veya bağlantılı olan kurum, kuruluş ve kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel vb. talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Loca Üyesi, işbu sözleşmeyi imzalayarak daha iyi hizmet almak ve sunulan avantajlardan yararlanmak için söz konusu hizmet veya pazarlamanın kapsam ve süresince tüm verilerinin kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve iş ortakları ile paylaşılmasına ve iletişim bilgilerinin kullanılarak BİS tarafından pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde, yukarıda yazılı kanallar üzerinden haberleşme yapılmasına, telefona sms veya eposta adresine eposta gönderilmesine izin verdiğini (özel rızasının alındığını) kabul eder. Bunların yanında Loca Üyesi, sitenin (veya mobil uygulamasının), bir internet sitesinin daha düzgün çalışmasına ve geliştirilmesine yardım eden ve üyelere ilgi çekici içerik hazırlamada yardımları olan küçük veri parçacıkları olan çerezler (cookies) de kullanmakta olduğunu ve kendisinin de buna onay verdiğini kabul eder.

 

 1. Loca Üyesi, 18 yaşından büyük ve ayırt etme gücüne sahip (reşit) olduğunu, bistv.com.tr’nin yazılım ve tasarımının fikri mülkiyetinin BİS’e ait olduğunu, teknik aksaklıklardan veya güncellemelerden kaynaklı olarak siteye erişimin tamamen veya kısmen 24 saate kadar kesintiye uğrayabileceği (bu hallerin deprem, sel terör vb mücbir sebeplerde mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra 24 saat sürebileceği) konusunda bilgilendirildiğini, bu halde Loca  Üyesi’nin herhangi bir tazminat talebi olmayacağını, BİS’in kendi uygun göreceği nedenlerle veya teknik nedenlerle veya yasal gereklilikler nedeniyle işbu sözleşme içeriğini tek taraflı olarak değiştirme hakkı bulunduğunu, siteyi kullanırken mevzuata uygun davranmayı, sitedeki görüntüleri video veya ekran görüntüsü olarak bilgisayarına veya başkaca bir aygıta kaydetmeyeceğini, bunu herhangi bir iletişim aygıtı vasıtasıyla yaymayacağını, (BİS’in alacağı veri tabanı, sunucu, yazılım vb şifrelenmesi gibi güvenlik önlemlerinin yanı sıra, Loca  Üyesi de) bilgisayarını virüslere karşı korurken azami özen göstermeyi, başkalarının kişilik ve telif hakları dahil tüm haklarına tecavüz etmeyeceğini, başkalarını rahatsız etmemeyi, başkalarının zarara uğraması halinde bunun sadece kendisinden talep edileceğini bildiğini, başkalarının yazılım ve verilerine ulaşmamayı, başkalarının siteyi kullanmalarını veya sitenin yayın yapmasını zorlaştıran veya engelleyen herhangi bir eylem yapmamayı taahhüt eder, aksi halde üyeliğinin sonlandırılmasının yanında hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağının, kendisine bildirildiğini kabul eder. BİS’in veya 3. kişilerin yukarıda sayılan eylemlerde bulunan üyeden tazminat talep hakkı saklıdır.

 

 1. Loca Üyesi, işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı hizmetin BİS tarafından web sitesinde yayınlanmış olan hizmet bedelinin ödemesini Kredi Kartı bilgileri ile online olarak veya havale ya da EFT ile yapacaktır. BİS kullanıcılarının işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı hizmet bedelleri faturalarına yansıtılacaktır. Loca Üyesi, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi 5 gün içerisinde feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Loca Üyesi, hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir. “Aylık” dönem için üye olmuş Loca Üyesi, ödeyeceği hizmet bedelinin yıllık üyeden farklı olabileceğini kabul etmiştir.

 

 1. Sözleşme ödemenin bistv.com.tr’nin hesabına geçtiği an hüküm ifade eder. Sitenin yukarıda yazılı sürede teknik aksaklığı çözememesi ve devamlı olarak yayına devam edememesi durumunda, yılık ücretini peşin ödemiş olan Loca Üyesi’ne kalan ayların bedelinin iadesi söz konusu olabilecektir. Ancak BİS’in Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereğince iade nakden değil kart sahibinin hesabına yapılacaktır. Taksitli ödeme yapılmış ise, iade de taksitli yapılacaktır. Bu durumda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Loca Üyesi, hizmeti kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka da Loca Üyesi’ne geri ödemesini taksitle yapmaktadır. BİS, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Loca Üyesi’nin kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak Loca Üyesi (veya kart sahibi) hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Sitenin yukarıda yazılı sürede teknik aksaklığı çözememesi ve devamlı olarak yayına devam edememesi durumunda, Havale veya EFT ile yapılmış olan ödemelerde ise, bakiye süreye isabet eden ücret, Loca Üyesi’nin talebinden itibaren 10 gün içinde hesabına ödenecektir.

 

 1. Loca Üyesi, site içeriğini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. BİS tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda BİS’in zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar Loca Üyesi tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

 

 1. Loca Üyesi, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde BİS’e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda Loca Üyesi, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Loca Üyesi, BİS’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme, Loca Üyesi’nin Loca Üyesi olma anında kurulmuş olup, BİS veya Loca Üyesi tarafından iptal edilene kadar geçerlidir. Loca Üyesi, adres ve e-posta adresi değişikliğini güncelleyeceğini, aksi halde kendisinin bilinen son adresine yapılan tebligatların geçerli olacağını kabul etmiştir. Taraflar arası ihtilaf vukuunda İstanbul İcra Daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

E-BÜLTEN

Bültenimize abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA

Tüm Hakları Saklıdır 2018 ©